TV medicína

„Medicína“ je monotématický televizní kanál zaměřený na humánní medicínu. V první fázi je šířený pomocí internetu, pak také digitálním televizním vysíláním. Vysílá nepřetržitý proud pořadů cílených na prevenci, diagnózu, léčebné postupy, novinky, trendy, zdravý životní styl i zpravodajství a publicistiku ze všech oborů humánní medicíny. Min. 70 % pořadů je vyrobených v České republice a jejich obsah tedy odráží realitu domácího prostředí diváků. Program je určen jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Projekt „medicína“ předpokládá podporu a spolupráci nejvýznamnějších zdravotnických subjektů působících v České republice. Provozovatelem televize „medicína“ je:

Orgánem dohledu je rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Užívání obsahu TVmedicína.cz

Vstupem na internetový portál www.TVmedicina.cz uzavíráte Dohodu o jeho užívání se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., Boleslavova 710/19; Ostrava - Mariánské Hory; Česká republika; IČ: 25859838; zapsanou v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22579 (dále jen POLAR).

Obsahem internetového portálu www.TVmedicina.cz jsou informace z oblasti zdravotnictví určené pro širokou veřejnost, zejména videopořady, doprovodné texty, články, fotografie a odkazy na jiné internetové stránky. POLAR, ani nikdo jiný, negarantuje správnost ani úplnost těchto informací. Pokud zde shledáte závažná obsahová pochybení, prosíme oznamte nám to na email tvmedicina@polar.cz.

Upozorňujeme, že internetový portál www.TVmedicina.cz slouží jako informační zdroj.
V žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. Neodborné využívání uvedených informací a postupů by mohlo být příčinou vážných problémů s možným ohrožením Vašeho zdravotního stavu neoptimálním postupem i nebezpečím z prodlení zahájení řádné terapie. Doporučujeme proto, aby uživatel konzultoval konkrétní využití těchto informací se svým ošetřujícím lékařem. Za jakoukoliv škodu vzniklou využíváním informací z internetového portálu www.TVmedicina.cz nenese POLAR žádnou odpovědnost. Za škodu způsobenou třetím osobám informacemi z tohoto portálu, nese plnou odpovědnost osoba, která tyto informace vytvořila, případně způsobila škodu jejich následným použitím.

POLAR si vyhrazuje právo na změnu obsahu a na omezení přístupu k internetovému portálu www.TVmedicina.cz.

Užití dodaných příspěvků

Redakce si vyhrazuje právo na korektury dodaných příspěvků, vč. příspěvků do diskuzí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit, pokud je jeho obsah v rozporu se zákonem, autorskými právy, dobrými mravy, je neetický či jinak nevhodný. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit, pokud jeho účelem může být reklama jiných komerčních subjektů, jejich výrobků či služeb, nebo poškozuje jméno a zájmy provozovatele serveru. POLAR není povinen o tomto kroku autora informovat.

Ochrana autorských práv

Internetový portál www.TVmedicina.cz a veškerý jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Autorská práva patří společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., popř. konkrétně uvedeným autorům. Jakékoliv komerční nebo veřejné použití obsahu mimo tento portál, je bez písemného souhlasu POLAR televize Ostrava, s.r.o. zakázáno.

Ostrava, 18.5.2009
© POLAR televize Ostrava, s.r.o. │ www.polar.cz