reklama
„TVmedicína" je monotématický televizní kanál zaměřený na humánní medicínu. ... zpravodajství a publicistiku ze všech oborů humánní medicíny. Vysíláme pořady cílené na prevenci, diagnózu, léčebné postupy ... Prostor nabízíme také za účelem reklamy a propagace. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás: medicina@polar.cz Knihovna pořadů je postupně doplňována. Přidejte si videa z TVmedicína.cz na svůj web pomocí RSS

RU Hrabyně - Ergoterapie

23.8.2012

Ergoterapie představuje nedílnou součást komplexní rehabilitace, doplňuje výsledný efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti klienta v rámci sebeobsluhy a pracovních aktivit.

Hlavními prostředky cílených ergoterapeutických postupů jsou:


Sebeobsluha

Sebeobsluha, která je nácvikem omezených denních aktivit. Ty ovlivňují kvalitu života postiženého jedince. Cílem tohoto způsobu terapie je snaha obnovit schopnost mobility na lůžku, přesuny, oblékání, základní hygienu, sycení a další všední činnosti dne.

Testování kompenzačních pomůcek
Součástí Testování kompenzačních pomůcek je vytipování vhodné kompenzační pomůcky, která do určité míry zmírní funkční deficit a překážky bariérového prostředí. Ergoterapeut se podílí na návrhu mechanického i elektrického invalidního vozíku, který vyhovuje proporcionálně a odpovídá stupni postižení každého klienta.

Výcvik funkční schopnosti a mobility
Výcvik funkční schopnosti a mobility je základem individuální ergoterapie, která vychází z funkčního deficitu pacienta. Jejím cílem je výcvik maximálního obnovení funkce a mobility pacienta. Preferencí ergoterapeuta je terapie poruch funkcí horních končetin a výcvik gerontologických pacientů s výrazným pohybovým handicapem.

Instruktáž a zácvik rodiny
Běžnou pracovní náplní je instruktáž a zácvik rodiny. Ergoterapeut předává informace o reziduálních schopnostech, způsobu chůze, přesunů, předvádí účel navržené kompenzace. Cílem instruktáže je snaha o usnadnění péče o klienta, udržení jeho schopností a kondice.

Kognitivní trénink
Při kognitivním tréninku se ergoterapeut podílí na týmové spolupráci. Vychází z hodnocení logopeda a psychologa a všichni společně se tak podílejí na výcviku mozkových funkcí.

Hodnocení, testy
Při hodnocení a testech se využívá škála testů, které zhodnotí stupeň postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby. Hodnocení je nedílným podkladem pro získání kompenzačních a technických pomůcek, které výrazně ovlivní kvalitu života postiženého jedince.

Pracovní terapie
Pracovní terapie je forma skupinové ergoterapie, která se uskutečňuje v modelových pracovních podmínkách keramické, textilní, stolařské a košíkářské dílny. Pacient si tak ověřuje své pracovní schopnosti, obratnost a vytrvalost při nenáročném pracovním zatížení. Hlavním cílem pracovního zatížení není jen finální výrobek, ale zhodnocení funkčního potenciálu klienta a jeho schopnost resocializace.

reklama

Diskuze k přehrávanému videu

K tomuto videu zatím nejsou vloženy žádné komentáře. Můžete být první.

Vložit příspěvek

O projektu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace